Thứ Hai , 24 Tháng Hai 2020
Trường Cao Đẳng Nghề Văn Lang Hà Nội
Home / Đào tạo nghiệp vụ sư phạm / Điều kiện để học NVSP dành cho giảng viên cao đẳng đại học

Điều kiện để học NVSP dành cho giảng viên cao đẳng đại học

t

1. ĐỐI TƯỢNG KHÓA HỌC NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM GIẢNG VIÊN ĐẠI HỌC CAO ĐẲNG

– Giảng viên các trường đại học, cao đẳng chưa có chứng chỉ sư phạm và chưa qua đào tạo nghiệp vụ sư phạm.

– Những người có trình độ đại học trở lên, có kinh nghiệm hoạt động thực tiễn có nguyện vọng trở thành giảng viên các trường đại học, cao đẳng.

– Những người đang làm việc tại các Viện nghiên cứu, các Viện trưởng, Bệnh viện, Trạm y tế, các cơ quan quản lý nhà nước, các doanh nghiệp, các đơn vị sản xuất có trình độ từ đại học trở lên, có nguyện vọng làm giảng viên thỉnh giảng tại các trường đại học, cao đẳng.

– Sinh viên tốt nghiệp loại giỏi trở lên các trường đại học, cao đẳng có phẩm chất tốt có nguyện vọng trở thành giảng viên các trường cao đẳng đại học.

2. MỤC TIÊU KHÓA HỌC NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM GIẢNG VIÊN CAO ĐẲNG ĐẠI HỌC

Trang bị kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ sư phạm cao đẳng  đại học cho các đối tượng chưa qua đào tạo về nghiệp vụ sư phạm muốn trở thành giảng viên trong cơ sở giáo dục đại cao đẳng đại học theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa, nhằm bổ sung nguồn nhân lực và nâng cao năng lực sư phạm cho đội ngũ giảng viên trong cơ sở giáo dục đại học, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp giáo dục trong bối cảnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.

2. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH CỦA KHÓA HỌC

Hoc phí 2.500.000đ/học viên

Theo chương trình bồi dưỡng Nghiệp vụ sư phạm dành cho giảng viên Cao Đẳng – Đại học  ban hành theo thông tư số12/2013/TT-BGDĐT ngày 12/04/2013 (Khối lượng kiến thức bắt buộc tối thiểu:15 tín chỉ; Khối lượng kiến thức tự chọn: 5 tín chỉ).

a/ Khối lượng kiến thức bắt buộc
Giáo dục đại học thế giới và Việt Nam
Tâm lí học dạy học đại học
Lí luận dạy học đại học
Phát triển chương trình và tổ chức quá trình đào tạo đại học
Đánh giá trong giáo dục đại học
Sử dụng phương tiện kĩ thuật và công nghệ trong dạy học đại học
Tâm lí học đại cương
Giáo dục học đại cương

b/ Khối lượng kiến thức tự chọn: 5 tín chỉ
Phương pháp nghiên cứu khoa học
Kĩ năng dạy học đại học
Thực tập sư phạm
Nâng cao chất lượng tự học
Sử dụng phương tiện, kỹ thuật dạy học chuyên ngành.
Giao tiếp sư phạm.