Thứ Sáu , 23 Tháng Tám 2019
Trường Cao Đẳng Nghề Văn Lang Hà Nội
Home / Đào tạo nghiệp vụ sư phạm / Điều kiện giảng dạy khi tốt nghiệp chuyên ngành ngoài sư phạm

Điều kiện giảng dạy khi tốt nghiệp chuyên ngành ngoài sư phạm

Bộ GD&ĐT vừa quyết định tạm dừng tổ chức bồi dưỡng, cấp chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm cho những người tốt nghiệp đại học muốn trở thành giáo viên THPT”
Trên các trang thông tin thấy bộ đưa tin dừng cấp chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm. và có một số câu hỏi thắc mắc tới tôi “tại sao dừng rồi mà bên chị vẫn đào tạo là sao? Chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm của bên chị đào tạo ra có xin được việc không, chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm của bên chị có thi được công chức không ….vv” xin trả lời các bạn rằng chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm tôi đào tạo là chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm theo thông tư của bộ đưa ra, hiện tại chúng tôi đào tạo nghiệp vụ sư phạm cho các hệ sau
A/ Chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm hệ trung cấp chuyên nghiệp theo Thông tư số 10 ngày 10/03/2013 của BGD&ĐT xin được tóm tắt thông tư đó như sau
I/ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG
1. Những Giáo viên TCCN, nhưng chưa qua đào tạo sư phạm hoặc chưa được bồi dưỡng NVSP.
2. Những người có bằng Tốt nghiệp đại học nguyện vọng trở thành giáo viên giảng dạy trong các trường TCCN hoặc các cơ sở đào tạo.
II. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH
Tổng khối l¬ượng kiến thức tối thiểu: 21 tín chỉ
Trong đó bao gồm:
– Khối kiến thức bắt buộc tối thiểu: 21 tín chỉ.
1 Tâm lí học sư phạm nghề nghiệp
2 Giáo dục học nghề nghiệp
3 Tổ chức và quản lí quá trình dạy học
4 Phương pháp và kĩ năng dạy học
5 Nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng
6 Giao tiếp và ứng xử sư phạm
7 Thực tập sư phạm
– Khối lượng kiến thức tự chọn: 4 tín chỉ
1 Phát triển chương trình đào tạo TCCN
2 Kiểm tra, đánh giá trong giáo dục TCCN
3 Sử dụng phương tiện và công nghệ dạy học trong giáo dục nghề nghiệp
4 Ứng dụng CNTT trong dạy học
5 Tư vấn hướng nghiệp cho học sinh
6 Quản lí chất lượng trong giáo dục TCCN
B/ Chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm dành cho hệ giảng viên cao đẳng và đại học đào tạo theo thông tư số 12 ngày 12/04/2013 của BGD&ĐT
Chương trình dành cho giảng viên Cao Đẳng – Đại học.
I. ĐỐI T¬ƯỢNG BỒI D¬ƯỠNG
Giảng viên các trường Cao đẳng – Đại học chưa có chứng chỉ giáo dục học đại học (chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên)
Người tốt nghiệp đại học trở lên, chưa qua bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm và có nguyện vọng trở thành giảng viên giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học.
II. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH
Tổng khối l¬ượng kiến thức tối thiểu: 20 tín chỉ
Trong đó bao gồm:
– Khối kiến thức bắt buộc tối thiểu: 15 tín chỉ.
1 Giáo dục đại học thế giới và Việt Nam
2 Tâm lí học dạy học đại học
3 Lí luận dạy học đại học
4 Phát triển chương trình và tổ chức quá trình đào tạo đại học
5 Đánh giá trong giáo dục đại học
6 Sử dụng phương tiện kĩ thuật và công nghệ trong dạy học đại học
7 Tâm lí học đại cương
8 Giáo dục học đại cương
– Khối lượng kiến thức tự chọn: 5 tín chỉ
1 Phương pháp nghiên cứu khoa học
2 Kĩ năng dạy học đại học
3 Thực tập sư phạm
4 Nâng cao chất lượng tự học
5 Sử dụng phương tiện, kỹ thuật dạy học chuyên ngành.
6 Giao tiếp sư phạm.
C/ Nghiệp vụ giáo dục mầm non
I. ĐỐI TƯỢNG BỒI DƯỠNG: Là những cán bộ viên chức, giáo viên, nhân viên, chưa qua bồi dưỡng nghiệp vụ và đang làm công tác trong các cơ sở Giáo dục mầm non, những người có nguyện vọng vào công tác trong các cơ sở Giáo dục mầm non nhưng chưa qua đào tạo nghiệp vụ giáo dục mầm non. Có trình độ từ THCS trở lên.
II. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH :
– Giáo dục mầm non
– Tâm lý học trẻ em
– Phương pháp Giáo dục Thể chất
– Phương pháp phát triển ngôn ngữ
– Phương pháp cho trẻ làm quen với Tác phẩm Văn học
– Phương pháp cho trẻ làm quen với Môi trường Xung quanh
– Phương pháp hình thành biểu tượng toán cho trẻ Mầm non
– Phương pháp Giáo dục Âm nhạc
– Phương pháp cho trẻ làm quen với hoạt động tạo hình
Vâng, đó là các hệ đào tạo chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm của trung tâm chúng tôi. Nếu các bạn quan tâm xin hay liên hệ
NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM DẠY NGHỀ
DẠY TRÌNH ĐỘ TC-CĐ NGHỀ, SƠ CẤP NGHỀ
(Theo Thông tư số 19/20011/TT-BLĐTBXH ngày 21/72011 của Bộ lao động – Thương binh và Xã hội quy định chương trình khung sư phạm dạy nghề)
I. MỤC TIÊU
– Hình thành những kiến thức, kỹ năng sư phạm dạy nghề cơ bản cho người học để có đủ năng lực dạy trình độ sơ cấp nghề đạt hiệu quả.
– Nắm bắt được những kiến thức cơ bản về tâm lý học nghề nghiệp,giáo dục học nghề nghiệp.
– Lập kế hoạch, xác định các công việc cụ thể cho dạy nghề và giáo dục học sinh ở các cở sỏ dạy nghề.
– Chuẩn bị và thực hiện hoạt động dạy nghề trình độ sơ cấp nghề đạt hiệu quả, đảm bảo chất lượng đào tạo theo mục tiêu quy định.
– Lựa chọn và sử dụng hợp lý, có hiệu quả các phương pháp, phương tiện day học vào quá trình dạy học.
– Soạn được các công cụ kiểm tra, biết cách đánh giá kết quả học tập, rèn luyện của học sinh.
II. ĐỐI TƯỢNG HỌC:
– Giáo viên dạy nghề tại các trường Cao đẳng nghề, Trung cấp nghề, các cơ sở dạy nghề, có bằng kỹ thuật chuyên môn thuộc chuyên ngành đào tạo, nhưng chưa có chứng chỉ nghiệp vụ Sư phạm Dạy nghề (SPDN).
– Kỹ sư, kỹ thuật viên, thợ lành nghề, sinh viên đã tốt nghiệp hệ Cao đẳng nghề, sinh viên năm cuối các trường Đại học, Cao đẳng kỹ thuật có nguyện vọng trở thành giáo viên dạy nghề cần được đào tạo cấp chứng chỉ SPDN
IV. NỘI DUNG:
1. Các môn học/mô-đun bắt buộc:
Mã môn học, mô-đun Tên môn học, mô-đun Thời gian đào tạo (giờ)
MH01 Tâm lý học nghề nghiệp 45 giờ
MH02 Giáo dục học nghề nghiệp 45 giờ
MĐ03 Kỹ năng và Phương pháp dạy nghề 60 giờ
MH04 Phương tiện dạy học 30 giờ
MĐ05 Thực tập sư phạm 160 giờ (4 tuần)
2. Các môn học tự chọn (chọn 2 trong số các môn học )
Mã môn học Tên môn học Thời gian đào tạo (giờ)
MH06 Phương pháp nghiên cứu khoa học giáo dục nghề nghiệp 30 giờ
MH07 Phát triển chương trình dạy nghề 30 giờ
MH08 Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học 30 giờ
MH09 Lôgíc học 30 giờ
V. CHỨNG CHỈ: Kết thúc khoá học bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dạy nghề, học viên có kết quả thi đạt yêu cầu trở lên được cấp Chứng chỉ Sư phạm Theo Thông tư số 19/20011/TT-BLĐTBXH ngày 21/72011 của Bộ lao động – Thương binh và Xã hội quy định chương trình khung sư phạm dạy nghề (chứng chỉ có giá trị vĩnh viễn trên toàn quốc)
TRUNG TÂM NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM QUÔC GIA
Phòng 103 – trường cao đẳng văn lang – số 70 giáp nhất – Thanh Xuân – Hà Nội
P301 – Nhà A – Trường Trung Cấp Công Đoàn – Số 290 Tây sơn – Đống Đa Hà Nội
Hotline : Ms Loan – 0985 86 86 55 – 0969 650 997
Email: loantt@giaoducvietnam.edu.vn