Thứ Sáu , 15 Tháng Mười Một 2019
Trường Cao Đẳng Nghề Văn Lang Hà Nội
Home / Hệ Thống Thông tư- văn bản áp dụng

Hệ Thống Thông tư- văn bản áp dụng

Thông tư số 10/2013/TT-BGDĐT của BGD&ĐT về việc đào tạo nghiệp vụ sư phạm cho giáo viên TCCN

BỘ GIÁO DỤC VÀ  ĐÀO TẠO ———————– Số: 10/2013/TT-BGDĐT   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ———————- Hà Nội, ngày 28 tháng  3  năm 2013   THÔNG TƯ Ban hành Chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giáo viên trung cấp chuyên nghiệp ————————— Căn cứ Luật Giáo ...

Read More »