Thứ Sáu , 23 Tháng Tám 2019
Trường Cao Đẳng Nghề Văn Lang Hà Nội
Home / Đào tạo nghiệp vụ sư phạm / Mẫu chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm

Mẫu chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm

1/ chứng chỉ hệ trung cấp chuyên nghiệp

2/ chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm hệ giảng viên

3. chứng chỉ quản lý hành chính nhà nước

4/ Chứng chỉ tư vấn du học