Thứ Sáu , 23 Tháng Tám 2019
Trường Cao Đẳng Nghề Văn Lang Hà Nội
Home / Tag Archives: trung cấp chuyên nghiệp

Tag Archives: trung cấp chuyên nghiệp

Thông tư số 10/2013/TT-BGDĐT của BGD&ĐT về việc đào tạo nghiệp vụ sư phạm cho giáo viên TCCN

BỘ GIÁO DỤC VÀ  ĐÀO TẠO ———————– Số: 10/2013/TT-BGDĐT   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ———————- Hà Nội, ngày 28 tháng  3  năm 2013   THÔNG TƯ Ban hành Chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giáo viên trung cấp chuyên nghiệp ————————— Căn cứ Luật Giáo ...

Read More »